Het beeld wordt besteld door het geld over te maken op NL25 INGB 0686 9253 43 t.n.v. L. Severijnen, Haarlem. Na ontvangst van het bedrag wordt het beeld opgestuurd, inclusief het certificaat. Ik stuur u bericht per email. Als het beeld niet voorradig is wordt het gegoten en daarna opgestuurd. Ook daarover zend ik u per email bericht.

The sculpture is ordered by transferring the money to NL25 INGB 0686 9253 43   L. Severijnen, Haarlem. After reception of the money the sculpture will be send to you, including certificate. I send you a message by email. If  the sculpture is not in stock, it will be cast and send when it is ready, including the certificate.  Also then I send you a message by email.