Over het werk

Mijn beelden zijn figuratief en “verhalend”.
Zowel mensen als dieren vind ik boeiend om te zien.
Vaak denk ik als ik ergens naar kijk: “Hoe zou een beeld daarvan eruit kunnen zien?”
Wordt dat mooi of spannend? Welk verhaal zit erin?
Welke emotie kan ik erin tot uiting brengen? Blijdschap, trots, liefde?
Ook het boetseren zelf vind ik spannend, soms inspannend en vaak ontspannend.
Vervolgens is het een bijzondere ervaring om het wassen beeld na een paar maanden als het klaar is, weg te brengen naar de bronsgieter. En hoe ziet het eruit als het gegoten is in dat koele, zware brons?
Ik hoop dat anderen mijn beelden aangenaam vinden om naar te kijken en ervan kunnen genieten.

About the work.

My sculptures are figurative and “tell a story”.
People, as well as animals, are for me  fascinating to see.
Frequently, looking at a subject, I think: “Imagine a sculpture of that.” Would it be fine or interesting?
What would be  the story? Which emotion can I express in it? Joy, proudness, love?
Alse, the modeling itself with wax is exciting to me; sometimes strenuous, frequently relaxing.
Then, it is always a special experience to bring athe sculpture after several monthes when it is ready to the bronzecaster. And how does it look when it is cast in that cool, heavy bronze?
I hope that others experience my sculptures as pleasant to look at and enjoy them.